Poniżej prezentuję kilka z wykonanych prac.
Każda z prezentowanych osób miała inne wskazania do wykonania estetycznej odbudowy zębów.
Każda również miała inne oczekiwania.
Prace prezentowane są na różnych etapach, od projektów po wykonanie docelowe.

Nawigacja po najechaniu galerię.